WEEKEND

Polityka prywatności

Oczywiście, poniżej znajduje się przykładowa polityka prywatności dla strony internetowej Weekend.fm. Pamiętaj, aby dostosować ją do specyficznych potrzeb i wymagań Twojej strony internetowej oraz skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że spełnia wszystkie obowiązujące przepisy prawne.


Polityka Prywatności Weekend.fm

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej Weekend.fm (dalej „Strona”).

1.2. Administratorem danych osobowych jest [Nazwa firmy] z siedzibą w [adres], NIP: [numer NIP], REGON: [numer REGON], (dalej „Administrator”).

2. Zbieranie danych

2.1. Strona zbiera dane osobowe użytkowników za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych, kontaktowych oraz w ramach korzystania ze Strony.

2.2. Dane zbierane automatycznie przez Stronę mogą obejmować: adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, godziny dostępu, adresy URL, z których nastąpiło przekierowanie.

3. Cele przetwarzania danych

3.1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu:

 • umożliwienia korzystania ze Strony,
 • realizacji zamówień,
 • komunikacji z użytkownikami,
 • wysyłki newslettera (za zgodą użytkownika),
 • analiz statystycznych i badania rynku,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed nadużyciami.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

4.1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Prawa użytkowników

5.1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.2. W celu realizacji powyższych praw użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [administrator@weekend.fm].

6. Przekazywanie danych

6.1. Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez zgody użytkowników, chyba że jest to konieczne do realizacji usług świadczonych przez Stronę lub wynika z przepisów prawa.

7. Okres przechowywania danych

7.1. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

8. Zabezpieczenia danych

8.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, modyfikacją i nieuprawnionym ujawnieniem.

9. Pliki cookies

9.1. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania oraz w celach statystycznych i marketingowych.

9.2. Użytkownik może zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach użytkownicy będą informowani na Stronie.

11. Kontakt

11.1. W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [administrator@weekend.fm].